Bilden visar vad bruttoarea är

Bruttoarea

Bruttoaren är summan av alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Beräkning av bruttoarea och andra areor sker enligt standarden SS 21054:2020. Standarden ges ut av Svenska institutet för standarder, SIS. I bruttoarea ingår arean av alla våningsplan. I bruttoarea ingår inte öppenarea.

Senast granskad 2021-07-14 av REBGUS