En figur som säger är det är dax att lämna in ansökan

Blankett

Klicka för att komma till blanketten

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Du hittar ansökningsblanketten för bygg/rivning/mark-lov/förhandsbesked/strandskyddsdispens och anmälan via länken nedan. Handlingarna skickas till oss via e-post eller brev. Det går också bra att lämna in dina handlingar till oss i stadshuset. 

Om du skickar in handlingar digitalt ska de levereras i PDF-format. Därutöver tar vi gärna emot en kopia av situationsplanen i CAD-format (DWG eller DXF).

Ansökan/Anmälan blankett

Hur länge är mitt bygglov giltigt? 

När du fått ditt bygglov har du två år på dig att starta byggnationen. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte avslutats inom fem år. 

 

Sedlar av olika valörer

Avgifter, byggnation

Exempel på avgifter vid nybyggnad och tillbyggnad med mera. Gäller för år 2023.

Senast granskad 2022-11-01 av REBGUS