Rivningslov

Vill du riva en byggnad eller en del av en byggnad som är placerad inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser behöver du rivningslov.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vad räknas som rivning? 

Rivning innebär att du tar bort en byggnad helt eller en del av en byggnad med tillhörande stomme. Det räknas som rivning om du tagit bort allt utom grunden. Står stommen kvar räknas det inte som rivning.

När behöver jag rivningslov?

Du behöver rivningslov om du vill riva en byggnad eller en del av en byggnad om fastigheten ligger inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Du får inte påbörja ditt rivningsarbete förrän du fått ett startbesked från Samhällsbyggnadsnämnden. 

När behöver jag inte rivningslov?

Du behöver inte rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader om:

  • byggnaden är utanför ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser
  • du ska riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov, till exempel friggebodar

Hur länge är mitt rivningslov giltigt?

När du fått ditt rivningslov har du två år på dig att börja riva. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte avslutats inom fem år. 

Ansök

Du hittar ansökningsblanketten för rivningslov via länken nedan. Handlingarna skickas till oss via e-post eller brev. Det går också bra att lämna in dina handlingar till oss i stadshuset.   

Blanketter

Följande handlingar ska lämnas in: 

  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan ett exemplar. Markera vad som ska rivas.
  • Teknisk beskrivning
  • Förslag till kontrollplan
Senast granskad 2022-09-01 av KLALIW