Ritningar

För att handläggningen av ditt ärende ska gå så snabbt och smidigt som möjligt är det viktigt att Bygglovskontoret får in fackmannamässiga ritningar och handlingar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Förklaring av ritningar och handlingar

Nedan finner du en enkel förklaring på de olika ritningar och handlingar vi kan behöva till ditt ärende. Gemensamt för samtliga ritningar är att de ska vara skalenliga, måttsatta och ha tydliga kontraster. Vi önskar svarta linjer och text på olinjerad vit bakgrund utan skuggor och gråtoner för bästa kvalité.

Om du skickar in dina ritningar digitalt ska dessa levereras i PDF-format. Därutöver tar vi gärna emot en kopia av situationsplanen i CAD-format (DWG eller DXF). Väljer du att lämna in dina ritningar i pappersformat gäller storlek A4 eller A3.

Situationsplan

På situationsplanen ska byggnadens avståndsmått till tomtgräns finnas utsatta. Ett av byggnadshörnen ska ha vinkelräta mått mot två gränssidor och ett hörn ska vara måttsatt mot en tomtgränssida. Om ärendet gäller ny huvudbyggnad ska även sockel- eller golvhöjd anges i ritningen.

Fasadritning  

En fasadritning ska visa hur byggnaden ser ut utvändigt. Alla fasader ska finnas med i ritningen och tydligt visa vilket väderstreck den är placerad mot, exempelvis ”fasad mot norr”. Fönster, dörrar, tak, altaner och annat som är en fast del av fasaden ska ritas med.

Planritning

En planritning visar byggnadens alla våningar ovanifrån. På planritningen ska det stå vad rummen ska användas till och rummens storlek i kvadratmeter. Fast inredning i kök, badrum och tvättstuga samt dörrar, fönster, skorsten, trappor och altaner ska vara angivna i planritningen.

Sektionsritning 

En sektionsritning visar en genomskärning igenom bygganden som synliggör golv, bjälklag och skorsten. På ritningen ska rums- och byggnadshöjden anges.  

Teknisk beskrivning 

I den tekniska beskrivningen ska byggnadens tekniska lösningar beskrivas. Det innefattar den bärande stommen, takkonstruktion, uppvärmning, energi, brandskydd, ventilation, säkerhet och grundläggning.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller du behöver göra på din byggnad för att vara säker på att alla regler och krav är uppfyllda. En kontrollplan är till för att kraven på de tekniska egenskaperna ska uppfyllas.  

Exempelritningar

Exempelritning uterum
Exempelritning nybyggnad
Exempelritning situationsplan, planritning, fasadritning och sektionsritning

Beställa kart- och ritningsunderlag

Plan- sektions- och fasadritningar

Du kan beställa äldre ritningar på din fastighet från vårt bygglovsarkiv. De kan oftast användas som underlag för nya ritningar och du kan välja om du vill ha leverans på papper eller digitalt.

Kontakta Kontaktcenter om du vill beställa ritning från bygglovsarkivet. 

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga nytt inom tätbebyggt område krävs normalt att du beställer en nybyggnadskarta som underlag för din situationsplan. Ta kontakt med oss för att beställa en nybyggnadskarta eller för att få information om vilken typ av kartunderlag som krävs för just ditt byggprojekt.

Kontakt nybyggnadskarta:
eva.mollborn@trollhattan.se
jonas.gustafsson@trollhattan.se

Senast granskad 2022-10-03 av JOSÅKEBEN