Logotyp, Arkitekturpris

Arkitekturpris nominering 2016

Fyra kandidater till Trollhättans arkitekturpris 2016.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Nu är det dags för Byggnads- och trafiknämnden att dela ut Arkitekturpriset för 2016.

Priset går till en byggnad som blev färdigställd under 2015.

Syftet med priset är att sätta fokus på god arkitektur och på fastighetsägares och arkitekters goda idéer och ansträngningar. Priset är på 20 000 kronor och tillfaller byggherren.

Prisutdelning kommer att ske vid Byggnads-och trafiknämndens möte den 27 oktober 2016.

Årets nominerade är:


Nybyggnad av bussterminal
Byggherre : Västtrafik AB
Arkitekt: Abako Arkitektkontor AB


Nybyggnad av par/radhus och komplementbyggnader
Byggherre: Brunbergs Bygg AB
Byggkonsult: Stranne & Henriksson
Arkitekt: Hof Arkitekter


Tillbyggnad av Götalundens kyrka
Byggherre: Trollhättans pastorat
Arkitekt: Arkitekttriangeln


Tillbyggnad med gemensamhetslokal
Byggherre: Bostadsrättsföreningen Fagerstrand
Arkitekt: Contekton Arkitekter i Fyrstad AB

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Relaterad information

Se och läs mer om vilka som fått Arkitekturpriset tidigare år.

Senast granskad 2018-03-16 av Johanna Berg