Logotyp, Arkitekturpris

Arkitekturpris nominering 2016

Fyra kandidater till Trollhättans arkitekturpris 2016.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nu är det dags för Byggnads- och trafiknämnden att dela ut Arkitekturpriset för 2016.

Priset går till en byggnad som blev färdigställd under 2015.

Syftet med priset är att sätta fokus på god arkitektur och på fastighetsägares och arkitekters goda idéer och ansträngningar. Priset är på 20 000 kronor och tillfaller byggherren.

Prisutdelning kommer att ske vid Byggnads-och trafiknämndens möte den 27 oktober 2016.

Årets nominerade är:

Fotografiet föreställer bussparkeringarna vid resecentrum.
Nybyggnad av bussterminal
Byggherre : Västtrafik AB
Arkitekt: Abako Arkitektkontor AB

Foto är en bild på två vita trähus.
Nybyggnad av par/radhus och komplementbyggnader
Byggherre: Brunbergs Bygg AB
Byggkonsult: Stranne & Henriksson
Arkitekt: Hof Arkitekter

Bilden föreställer entrén till Götalundens kyrka.
Tillbyggnad av Götalundens kyrka
Byggherre: Trollhättans pastorat
Arkitekt: Arkitekttriangeln

Bilden föreställer en byggnad mellan två höga hus. Byggnaden är gul.
Tillbyggnad med gemensamhetslokal
Byggherre: Bostadsrättsföreningen Fagerstrand
Arkitekt: Contekton Arkitekter i Fyrstad AB

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Relaterad information

 Arkitektpriset tidigare år.

Senast granskad 2018-03-16 av CLASBEN