Anmälningspliktiga åtgärder

Det finns åtgärder som inte kräver bygglov men som istället kräver en anmälan. Dessa kallas för anmälningspliktiga åtgärder.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

När en åtgärd inte kräver bygglov men ändå är anmälningspliktig betyder det att du måste anmäla till Samhällsbyggnadsnämnden att du vill bygga. En anmälan ska vara skriftlig och åtgärderna får inte påbörjas innan du fått ett startbesked. Åtgärden får heller inte tas i bruk innan du fått ett slutbesked.

Exempel på åtgärder som är anmälningspliktiga 

Observera att det alltid krävs bygglov om det du vill bygga placerats närmare än 4,50 meter från gata, väg eller park. 

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostad får, förutom en friggebod på maximalt 15 kvadratmeter, även bygga ett så kallat Attefallshus på maximalt 30 kvadratmeter på tomten. Attefallshuset ska byggas i bostadshusets direkta närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara maximalt 4 meter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden och få ett startbesked.

Tillbyggnad (maximalt 15 kvadratmeter)

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad (på din huvudbyggnad) med en bruttoarea på maximalt 15 kvadratmeter. Tillbyggnaden får inte bli högre än taknocken på det befintliga bostadshuset. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden och få ett startbesked.

Takkupor

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor. Takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen och de får uppta högst halva takfallet. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden och få ett startbesked.

Inreda ytterligare en bostad

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en självständig bostad i huvudbyggnaden. Bostaden ska innehålla alla funktioner som normalt finns i en bostad. BBR (Byggverkets boregler) och EKS (europeiska konstruktionsstandarder) ska följas i tillämpliga delar. För att detta ska vara bygglovsfritt så får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden. Innan du påbörjar arbetet måste du göra en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden och få ett startbesked.

Ansök

Du hittar ansökningsblanketter för anmälan via länken nedan. Handlingarna skickas till oss via e-post eller brev. Det går också bra att lämna in dina handlingar till oss i stadshuset.   

Blanketter

Följande handlingar ska alltid lämnas in:

  • Ansökningsblankett
  • Förslag på kontrollplan
  • Teknisk beskrivning

Följande handlingar ska lämnas in vid behov: 

  • Situationsplan ett exemplar - skala 1:500, format A4 eller A3. Om du skickar in handlingar digitalt ska de levereras i PDF-format. Därutöver tar vi gärna emot en kopia av situationsplanen i CAD-format (DWG eller DXF).
  • Planritning ett exemplar - skala 1:100, måttsatt, format A4 eller A3
  • Fasadritningar ett exemplar - skala 1:100, glöm inte befintliga och blivande marklinjer, format A4 eller A3
  • Sektionsritning ett exemplar - skala 1:100, format A4 eller A3
  • Om det är en bygglovsbefriad åtgärd som kommer närmare tomtgräns än 4,50 meter ska medgivande från grannar finnas med

En bygglovshandläggare meddelar dig om du skulle behöva komplettera din ansökan med någon av de ovanstående handlingarna.   

Sedlar av olika valörer

Avgifter, byggnation

Exempel på avgifter vid nybyggnad och tillbyggnad med mera. Gäller för år 2024.

Senast granskad 2022-09-01 av KLALIW