En brasa brinner i en eldstad inomhus.

Vedeldning

När du eldar är det viktig att du tar hänsyn till din omgivning och ser till att ingen besväras av röken. Genom att elda på rätt sätt bidrar du till att luften blir bättre där du bor.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I tätbebyggt område bör du bara trivselelda i braskamin och liknande i begränsad omfattning. Det kan uppstå störande rök eller lukt även när du eldar i en vedpanna beroende på hur du eldar, pannans ålder och konstruktion. Det är därför mycket viktigt att du eldar på rätt sätt.

Elda på rätt sätt

Veden

För att du ska kunna elda på rätt sätt ska veden vara lagom torr (fukthalt 20 procent) och förbränning ska ske med god lufttillförsel.  En bra tumregel är att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår,  gärna ett år. Under den tiden hinner vedens fukthalt reduceras från runt 50 procent som nykapad till runt 15–20 procent.

Tänk på att hushållsavfall, målat eller impregnerat virke, plast och annat avfall inte får eldas.

Tändmedel

Se till att snabbt få fyr och hög temperatur i eldstaden när brasan tänds. För att få bra fart på elden och minimera utsläppen är det bra att använda tändmedel. Antingen kan du använda braständare som till exempel briketter, block, tändpåsar eller så kan du använda fint huggna vedträn. Undvik helst tidningspapper, det kan fördröja upptändningen och förhindra lufttillförseln. Använd inte tändvätska, främst för att det kan vara väldigt farligt ur brandsäkerhetssynpunkt, men det genererar även mer föroreningar.

Lufttillförsel och påfyllning av ved

Låt elden ta sig i finhuggen ved innan större vedträn läggs på. Det ska vara en ordentlig glödbädd när nästa vedträ läggs på. Se till att få mellanrum mellan vedträna för att få ordentlig luftinblandning.

Lufttillförseln ska vara god för att undvika pyreldning. Stäng inga spjäll. Askan från all typ av vedeldning ska vara ljusgrå och ”flyktig” när du eldat med bra resultat.

På Youtube: Naturvårdsverkets film om att tända en brasa

Naturvårdsverkets broschyr Tänd i toppen

Röken visar om du eldar rätt

Det är viktigt att se till att röken från skorstenen stiger snabbt, så att den inte riskerar att störa grannarna. För att få rökgaserna att stiga fort bör skorstenen ha lämplig höjd och placering i förhållande till terrängen, vegetation och andra byggnader. Temperaturen och hastigheten på rökgaserna behöver också vara tillräckligt höga för att få röken att stiga fort.

Ett enkelt sätt att kontrollera om du har en god förbränning är att gå ut och titta på röken. Varmare dagar är röken vid god förbränning i det närmaste osynlig och ses bara som ett värmedaller. Eftersom du alltid har en viss mängd vatten i veden kommer röken ofta att vara lite vit av kondenserad vattenånga, vilket är extra tydligt kalla vinterdagar. Vid ofullständig sotande förbränning får du svart eller mörkgrå rök med kraftig lukt. Är röken gulaktig betyder det att veden innehåller mycket tjära.

Var rädd om grannsämjan

Idag bor vi tätt inpå varandra. Eldning inom tätbebyggda områden kan ge problem för grannar. Enligt lagen får röken från vedeldning inte orsaka besvär för människors hälsa. Det är alltid du som husägare som är ansvarig för att röken inte orsakar besvär.

Om någon störs av att en granne eldar på ett sådant sätt att besvär uppstår kan Samhällsbyggnadsförvaltningen ställa krav på utrustning, begränsa eller förbjuda eldningen. Detta gäller även om eldningsanordningen är godkänd och att installationen tidigare har godkänts.

Senast granskad 2024-02-12 av JEAWAD