Tomgångskörning

Tomgångskörning är tillåtet i högst en minut. Vid broöppning gäller omedelbart förbud och du måste stänga av motorn.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I Trollhättans kommun får motorn gå på tomgång högst en minut. När du stannat bilen för broöppning gäller omedelbart tomgångsförbud och du måste stänga av motorn direkt. Regeln gäller inte om du står i en bilkö eller om du har motorn igång för att driva exempelvis en sopbil.

Reglerna för tomgångskörning finns för att skydda människors hälsa och miljön. Om någon bryter mot en-minutsregeln kan du anmäla händelsen till polisen på telefonnummer 114 14. Fällande dom kan ge böter.

Tomgångskörning påverkar miljön negativt

Förbränning av fossila bränslen bidrar till växthuseffekten, ger utsläpp av försurande och övergödande ämnen. En vanlig missuppfattning är att tomgångskörning inte är farligt för miljön om man har en katalysator på bilen. Men katalysatorn fungerar inte förrän den är varm och det är den efter cirka 2-3 kilometers körning vintertid. Det innebär att en bil med katalysator ger ungefär samma utsläpp som en gammal bil utan katalysator vid kallstarter.

Använd motorvärmare

Undvik kallstarter och tomgångskörning med en motorvärmare. Det gynnar både din hälsa, din bil och miljön. Motorvärmaren gör motorn varm och minskar bränsleåtgången. Det minskar i sin tur avgaserna och det tjänar både du och miljön på.

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD