Virussymbol för Covid-19

Information om coronavirus

Tillsammans med berörda myndigheter följer Trollhättans Stad noggrant utvecklingen av coronaviruset. Nedan hittar du uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna.

Person
Kommunikationschef Vivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Begränsning av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta (8) deltagare. Detta gäller även om deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Regeringen har beslutat om ett undantag för begravningar, som naturligtvis även gäller Västra Götaland. Det får samlas maximalt tjugo (20) deltagare vid begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande. Undantaget är lika för alla, oavsett trosinriktning. Beslutet gäller från och med den 24 november.

Regeringens nyhet
Länsstryelsen Västra Götalands nyhets

Skärpta allmänna råd

De skärpta råden gäller i hela Västra Götaland från och med den 29 oktober till och med den 13 december.

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
 • Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Västra Götalandsregionens nyhet om skärpta råd i Västra Götaland

Folkhälsomyndighetens nyhet om skärpta allmänna råd

Lokala åtgärder 

För att minska smittspridningen i Trollhättan har följande åtgärder beslutats:

 • Sjuntorps simhall är stängd för allmänhetens bad och motionssim.
 • Allmänhetens åkning i Slättbergshallen kommer att vara stängd.
 • Träffpunkterna kommer inte att kunna starta enligt planerat.
 • Nyårsfyrverkerierna ställs in eftersom det föranleder stora folksamlingar som vi inte kommer kunna säkra utifrån Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.
 • Besöksförbud på Tallbackens korttids- och växelboende november ut.  
 • Daglig verksamhet pausas för brukare som bor på gruppbostad november ut. 
 • Fritidsgårdarna kommer endast att genomföra bokade aktiviteter med fast antal deltagare. 
 • Biblioteket har öppet men är för närvarande ingen mötesplats, utan håller öppet för korta och nödvändiga ärenden. Biblioteket har gjort en mängd åtgärder för att kunna hålla öppet på ett säkert sätt. 
 • Med start den 1 december har Konsthallen öppet igen men erbjuder endast förbokade besök vid särskilda klockslag med max 5 personer vid varje tillfälle.
 • Samlingslokaler stänger för externa bokningar fram tills årsskiftet. Gamla bokningar gäller. 
 • Kulturundervisningen på N3 genomförs under resten av året enbart i digital form. Det innebär att vissa kurser som teater, bild och form osv som inte lämpar sig för distansundervisning ställs in.  
 • Besök på äldreboenden – fortsatt råder stor restriktivitet och noggranna rutiner för hur besök på äldreboenden ska gå till, där varje besök behöver förbokas med personal.

Åtgärderna gäller till den 31 december 2020 om inget annat anges. 

I samråd med aktörer i Trollhättan har följande gemensamma beslut tagits:

Notera att åtgärderna gäller till 30 november med möjlighet till förlängning. Ytterligare restriktioner kan bli aktuella.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom.

Om du misstänker att du kan ha blivit smittad, gå in på Vårdguiden på 1177.se där du kan läsa mer om vad du ska göra. För allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Bild från laboratoriemiljö.

Länkar till uppdaterad information från myndigheter

Här hittar du länkar till myndigheter som alltid har uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset

Bild med pratbubblor, där den ena pratbubblan har frågetecken i sig

Vanliga frågor om coronaviruset

Det nya coronaviruset väcker många frågor och funderingar. Här samlar vi de vanligaste frågorna och svaren om läget i Trollhättan just nu. Sidan uppdateras löpande.

Mikroskåpiskbild på viruset Corona

Företag och Coronaviruset

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av Coronaviruset har vi sammanfattat var du som företagare kan hitta aktuell information.

Äldre kvinna som pratar i sin mobil

Samhällsstöd för dig som är äldre och behöver hjälp

Många upplever situationen med Coronapandemin som påfrestande på olika sätt. Här har vi försökt att samla information som på olika sätt kan vara till hjälp och stöd.

Ikon med två pratbubblor, som ska symbolisera språköversättning

Information på olika språk om Covid-19

Här hittar du länkar till myndigheter som har uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset Covid-19 på olika språk

Skyddsutrustning inom vården - röda skyddsglasögon, blått munskydd och vita plasthandskar

Skyddsutrustning privata utförare vård och omsorg

Du som arbetsgivare har ansvaret för att skydda dina medarbetare mot smittrisker och att medarbetarna har tillgång till lämplig skyddsutrustning.

Bild på provrör med texten covid-19 test

Egentester privata utförare av vård och omsorg, skola – samt kommunala bolag

Västra Götalandsregionen har gett Trollhättans Stad i uppdrag att erbjuda egentest till alla medarbetare inom kommunen, kommunala bolag och privata utförare av kommunala uppdrag inom skola samt vård och omsorg.

Glada människor sitter på en restaurang och äter och dricker.

Lämna tips om trängsel på matställen

För att se till att restauranger, barer och kaféer i Trollhättan följer Folkhälsomyndighetens regler, gör samhällsbyggnadsförvaltningen tillsynsbesök. Om du upptäcker trängsel på matställen kan du lämna dina synpunkter till oss!

Våra egna nyheter och pressmeddelanden

Egentest för personal och samhällsviktiga verksamheter

Egentest för personal och samhällsviktiga verksamheter.

Rutin för beställning av egentest

Senast granskad 2020-11-24 av Clara B