två personer gör armbågshälsning

Om du som vårdnadshavare är sjuk men barn måste till förskola, fritids eller skola

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska barn och elever få förhållningsregler om att stanna hemma från förskolan eller skolan när någon i hushållet har konstaterats smittad med covid-19. Det gäller även om de inte har symptom.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta innebär att du inte ska lämna eller hämta barn på förskolan, fritids eller skola om du eller någon annan som bor tillsammans med barnet är konstaterat smittad av Covid-19. 

För att minska antalet personer som rör sig i skolans och förskolans lokaler ska vårdnadshavare som lämnar eller hämta barn göra det utomhus. Rutiner för hämtning och lämning kan skilja sig mellan olika skolor och förskolor. Som vårdnadshavare tar du en kontakt med ditt barns lärare för att få veta vad som gäller på din skola/förskola. 

Senast granskad 2022-10-05 av KLALIW