Bild från laboratoriemiljö.

Länkar till uppdaterad information från myndigheter

Här hittar du länkar till myndigheter som alltid har uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Smittskydd Västra Götaland arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor, genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor:

Smittskydd Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa, genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot:

Folkhälsomyndigheten – så skyddar du dig själv och andra från smitta

Folkhälsomyndighetens veckorapporter om Covid-19

1177 Vårdguiden - tryggt om din hälsa och vård, i Västra Götalands Län:

1177.se, om coronaviruset

På Västra Götalandsregionens webbplats finns uppdaterad information om covid-19 och läget i Västra Götaland just nu:

Västra Götalandsregionens informationssida om Corona

Krisinformation.se gör det lättare för allmänheten att hitta bekräftad information från svenska myndigheter genom att samla den på ett ställe, och att minska risken för att felaktig information sprids:

Krisinformation.se

 

Tillgänglighetsanpassad information

Här har vi samlat bra ingångar för tillgänglighetsanpassad information, som till exempel har information på lättläst, med bildstöd, eller teckenspråk:

Västra Götalandsregionen

Här finns verktyg och tips om hur man förmedlar information på lättläst svenska från "Dart". Dart arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna. Alla har rätt att kommunicera:

https://www.vgregion.se/ov/dart/
 

Under denna sida finns färdigt material, bland annat bildstöd, som kan användas för information om covid-19:

Västra Götalandsregionens sida om Covid-19, tillgängliga format

 

 

Kvinna med syrgasmask

Information om coronavirus

Trollhättans Stads åtgärder med anledning av coronapandemin, samt uppdaterad information från myndigheter.

Bild med pratbubblor, där den ena pratbubblan har frågetecken i sig

Vanliga frågor om coronaviruset

Det nya coronaviruset väcker många frågor och funderingar. Här samlar vi de vanligaste frågorna och svaren om läget i Trollhättan just nu. Sidan uppdateras löpande.

Ikon med två pratbubblor, som ska symbolisera språköversättning

Information på olika språk om Covid-19

Här hittar du länkar till myndigheter som har uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset Covid-19 på olika språk

Senast granskad 2024-06-11 av KLALIW