Räkmacka vid kanalen i solen

Avgiftsfritt för uteserveringar

Beslut om avgiftsfria uteserveringar förlängs till och med augusti.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det tidigare beslutet att inte debitera avgift för upplåtelse av allmän platsmark för uteserveringar som gällt från mars till och med maj, förlängs nu till att gälla till och med augusti. 

- Självklart vill vi bidra med det vi kan för att underlätta  för de företag som har det oerhört tufft just nu, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund, som fattat beslutet på delegation från fullmäktige. 

Tillvägagångssättet för att få tillstånd är oförändrat, men företagen blir inte fakturerad av kommunen för användningen av marken, som normalt är fallet.  Markupplåtelse är ett tillstånd som behövs för att använda offentlig mark. Detta tillstånd ges av polisen enligt ordningslagen. Trollhättans Stad är en av flera remissinstanser för detta.

- Många av våra företag drabbas hårt av Coronakrisen, speciellt tufft är det för företagen i besöksnäringen. I hotell- och restaurangbranschen väntas konkurserna öka med 50 procent i landet i maj jämfört med samma månad förra året, vilket är en nedgång av konkurstakten från i april då de ökade med hela 159 procent. Det är klart att vi vill göra vad vi kan för att så många av våra trollhätteföretag som möjligt ska överleva detta, säger Helena Kortered, näringslivschef Trollhättans Stad.

Trollhättans Stads och andra aktörers åtgärder och stöd till företag med anledning av pandemin.

Senast granskad 2020-05-27 av KLALIW