Marie Uls, verksamhetschef för Trollhättans Stads vård- och omsorgsboenden, och Helena Axén, tillförordnad MAS, gläds åt att man i nuläget har noll bekräftade fall av Covid-19 bland sina brukare. Marie Uls, verksamhetschef för Trollhättans Stads vård- och omsorgsboenden, och Helena Axén, tillförordnad MAS, gläds åt att man i nuläget har noll bekräftade fall av Covid-19 bland sina brukare.

Noll bekräftade fall av Covid-19 bland brukare

Just nu har Omsorgsförvaltningen i Trollhättans Stad noll bekräftade fall av Covid-19 bland sina brukare. – Jag är stolt över hur hela organisationen har bidragit till detta, säger Anja Hellman, tillförordnad förvaltningschef.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det är med stolthet och en stor portion ödmjukhet som Marie Uls, verksamhetschef för Trollhättans Stads vård- och omsorgsboenden, konstaterar att man har har fått ned siffran för antalet smittade brukare inom Omsorgsförvaltningen till noll.
– Vi är jätteglada för det! En del av förklaringen är att vi har blivit bättre på att använda skyddsutrustning på rätt sätt, att kompetensnivån rent allmänt har ökat enormt vad gäller basala hygienrutiner och att vi noggrant följer instruktioner från Vårdhygien om hur vi ska arbeta, säger Marie Uls som också pekar på en annan framgångsfaktor:
– Helena Törneröd, vår MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) har gjort ett otroligt arbete. När det har uppstått oro i en arbetsgrupp har hon varit där och stöttat och handlett, och därutöver har hon hjälpt till med att ta fram instruktioner och informationsfilmer.

Regionen och kommunen

Tillförordnad MAS, Helena Axén, gläds också åt att siffran är nere på noll, och hur rutinerna efterföljs. Hon lyfter också fram rutinen som skapades mellan regionen och kommunen.
– Sedan vi fick den rutinen kunde vi sätta alla som kom från sjukhuset i karantän, och dessa patienter var den största smittkällan i början. Då fick vi stoppat det i tid. Vi är också mer restriktiva när man flyttar in på våra boenden, så vi har mer koll på läget, säger Helena Axén.

Fortsatt arbete med rutiner

Men det gäller att inte slappna av, det är fortfarande ett allvarligt läge, och det är viktigt att fortsätta arbeta med de goda rutinerna.
– Vi kommer förmodligen att få nya fall, frågan är bara när och hur, och det gäller att vara observanta och följa rutinerna, säger Helena Axén som tillägger att det i nuläget också finns ett fåtal medarbetare som är konstaterat smittade av Covid-19.
– Det är viktigt att man inte slappnar av på fritiden och får med sig smittan till jobbet, för personal emellan finns ingen skyddsutrustning, utan där är det avstånd som gäller, god handhygien – och att man inte går till jobbet om man känner sig det minsta krasslig, avslutar Helena Axén.

Senast granskad 2020-07-23 av KLALIW