Nationaldagsfirande, tal och flaggor

Förlängning av beslut ger inställda arrangemang

Våra arrangemang har varit inställda fram till och med 31 maj. Nu förlänger vi tiden för våra inställda arrangemang till och med 30 juni. Det innebär exempelvis att nationaldagsfirande och midsommarfirandet ställs in i sin vanliga form. Beslut om hyreslättnader för föreningsliv och avgiftslättnader när det gäller uteserveringar förlängs också.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nationaldagsfirandet 6 juni ställs in

Nationaldagsfirandet den 6 juni ställs in i sin ordinarie form. Vi uppmärksammar varje år nya svenska medborgare, och delar ut årets fana samt priset till årets brobyggare. Dessa kommer att uppmärksammas även i år, men vid ett annat tillfälle. Själva nationaldagen kommer att synliggöras på andra sätt, vi återkommer med mer information längre fram.

Midsommarfirande i Storegårdsparken ställs in

Varje år arrangerar Trollhättans FK (TFK) med stöd av Trollhättans Stad, ett traditionellt midsommarfirande i Storegårdsparken i Sandhem. Detta ställs in för att minska risken för spridning av coronaviruset.

Folkets park stänger under sommaren

Kultur och fritidsnämnden har beslutat att stänga Folkets park från 1 maj till och med 1 augusti. I princip alla arrangemang och aktiviteter har bokats av med anledning av gällande regler för folksamlingar. Skulle reglerna om folksamling ändras på ett sådant sätt att tidigare planerade bokningar kan äga rum, kommer personalen att återgå till ordinarie arbete för att kunna förbereda för detta.

Uteserveringar avgiftsfria även i juni

Det tidigare beslutet om att erbjuda avgiftsfria uteserveringar under mars, april och maj månad för restauranger och caféer, förlängs nu till att också gälla juni månad. 

Hyresreducering för föreningslivet förlängs

Det tidigare beslutet om att ideella föreningar som avbokar lokaler med hänvisning till pågående pandemi inte behöver betala fastställd avgift för de lokaler de bokat men inte använder gäller nu fram till 31 augusti. Beslutet om förlängning togs i Kultur- och fritidsnämnden 28 april. 

Senast granskad 2020-04-28 av KLALIW