Aktivt arbete för att stärka näringsliv och föreningsliv i en tuff tid

Under veckan har näringslivsenheterna i Trollhättan och Vänersborg gått ut med en enkät till näringslivet för att få en samlad bild av läget i företagen med anledning av det pågående virusutbrottet. Trollhättans Stads roll är i första hand att samla aktörerna runt näringslivet för att säkra att varje aktör gör det den kan för att stödja företagen i en tid av stor ekonomisk osäkerhet. Även det ideella föreningslivet har ekonomiska utmaningar, därför kräver kommunen inte in hyresintäkter för inställda evenemang.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kraftsamling runt näringslivet behövs

I Trollhättan har vi behövt hantera flera svåra situationer. Vi har en vana av att kavla upp armarna och jobba tillsammans, det har vi bevisat förut, och jag är övertygad om att vi kommer att klara det nu också, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.
 
Det speciella nu är att krisen och osäkerheten inte bara påverkar Trollhättan, utan hela världen. Många insatser är på gång från europeiskt, nationellt och regionalt håll för att minska de ekonomiska konsekvenser som följer av smittspridningen av coronaviruset covid-19. Kartläggningen av det lokala näringslivet som genomförs under veckan syftar till att kunna vara väl förberedda med underlag när satsningar kommer och skapa en samsyn med andra berörda myndigheter och organisationer som kan bidra till att stärka näringslivet.
 
Som kommun har vi inga lagliga möjligheter att stödja företagen ekonomiskt. Vårt främsta uppdrag är att kraftsamla de olika aktörerna runt företagen för att vi, var och en, ska kunna göra sin del för att ge företagen förutsättningar att klara krisen. Det är tillsammans med andra vi kan vi göra stor skillnad, kommenterar stadsdirektör Ulrika Strandroth Frid.
 
Under fredagen kommer Vänersborg och Trollhättan att gemensamt träffa olika aktörer som är viktiga för stödet till företagen, för att få en gemensam bild av hur företagen upplever läget just nu. 
 
Det blir ett första steg i en rad möten och aktiviteter vi kommer att initiera för att bidra till att mildra påverkan på våra företag lokalt, menar näringslivschef Helena Kortered.
 

Inga hyreskrav på föreningar

Det är inte bara företag som har det ekonomiskt tufft just nu, även ideella föreningar drabbas av intäktsbortfall när cuper och matcher ställs in i syfte att minska smittspridningen. Kultur- och fritidsförvaltningen som har hand om de anläggningar som föreningarna hyr har fattat beslut om att inte kräva hyra av de föreningar som ställer in arrangemang med anledning av covid-19.
 
–  Vi vill värna det ideella föreningslivet som utgör en viktig resurs i vårt samhälle och som redan är satt under stora ekonomiska och verksamhetsmässiga påfrestningar, kommenterar förvaltningschef Tommy Svensson.
 
Förvaltningen har också fattat beslut om att ge föreningar dispens med att skicka in av årsmötet godkänd verksamhets- ekonomisk- och revisionsberättelse. Detta är krav för betala ut föreningsbidrag. Då många föreningar valt att skjuta upp sina årsmöten med anledning av smittspridningsrisken, kommer bidrag ändå att betalas ut och föreningar kan skicka in sin verksamhetsberättelse så snart årsmötet hållits, för att undvika att skapa ekonomiska problem med långtgående konsekvenser i ideella föreningar i denna extraordinära situation.
Kvinna med syrgasmask

Information om coronavirus

Trollhättans Stads åtgärder med anledning av coronapandemin, samt uppdaterad information från myndigheter.

Bild med pratbubblor, där den ena pratbubblan har frågetecken i sig

Vanliga frågor om coronaviruset

Det nya coronaviruset väcker många frågor och funderingar. Här samlar vi de vanligaste frågorna och svaren om läget i Trollhättan just nu. Sidan uppdateras löpande.

Senast granskad 2020-03-25 av KLALIW