Fortsatt stöd till föreningar under pandemin

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att förlänga föreningars möjlighet att avboka lokaler utan kostnad med anledning av Covid-19. Nämnden har också beslutat att undanta 2020 som bidragsgrundande år för föreningar och studieförbund.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Föreningslivet är mycket viktigt för våra invånare och bärande i Trollhättans kultur- och fritidsutbud. Kultur- och fritidsnämnden vill göra så mycket som möjligt för att stödja föreningarna i denna svåra situation som pandemin skapat och är enig i sitt beslut, säger Peter Johnsson, ordförande för Kultur- och fritidsnämnden.

Ideella föreningar som avbokar lokaler med hänvisning till pandemin, och för att minska risken för smittspridning, behöver inte betala någon avgift. Detta beslut gäller fram till 31 december 2020.

I Trollhättan erhåller studieförbunden och ungdomsföreningarna ett årligt stöd som baseras på den verksamhet som genomförts tidigare år. För att förhindra smittspridning har ett stort antal studiecirklar och kulturprogram ställts in. Detsamma gäller ett flertal av föreningars ungdomsverksamhet.

För att inte orsaka långtgående konsekvenser har Kultur- och fritidsnämnden beslutat att verksamhetsåret 2019 blir bidragsgrundande, istället för verksamhetsåret 2020.

- Läget är fortfarande högst osäkert och det är fortsatt viktigt att underlätta för föreningslivet så att de kan hålla ut och snabbt komma igång med verksamhet igen när pandemin är över, avslutar Peter Jakobsson, områdeschef Föreningsstöd.

Senast granskad 2020-09-28 av KLALIW