Samlade insatser för näringslivet

Covid-19 har fått stora effekter på näringslivet, inte minst besöksnäringen. Trollhättans Stad fortsätter arbetet med att stödja näringslivet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– Vi är väl medvetna om att många har det tufft idag, och jag är övertygad om att vi kommer att se fler och större konsekvenser framöver. Därför är det viktigt att vi är snabbfotade och lyhörda för vad företagen behöver, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Ett exempel är de nya reglerna för avstånd i restauranger och barer som kom måndag eftermiddag 23 mars. Dagen därpå besökte livsmedelsinspektörer caféer och restauranger för att ge stöd och råd med anledning av de nya direktiven för att näringsidkarna ska kunna följa reglerna utan att verksamheten påverkas mer än nödvändigt.

– Både vi och våra kommunala bolag har just nu många företagskontakter och försöker underlätta för dem som är hårt drabbade och även lotsa dem rätt för att de ska kunna ta del av alla de åtgärder som nu sätts in från olika håll, fortsätter Paul Åkerlund.

Några av de insatser Trollhättans Stad har vidtagit hittills:

Senast granskad 2020-05-07 av KLALIW