Boenden med covid-19

Antalet personer på våra boenden med bekräftad covid-19 varierar från dag till dag. Under fredagen (2020-05-15) har vi 15 personer med smitta på fyra av våra 14 boenden. Vi försöker vara så transparenta vi kan, med de uppgifter vi kan lämna ut, utan att riskera att lämna information som kan göra att vi röjer våra boendes rätt till integritet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vi bedömer att vi inte har möjlighet, utan risk för patientsekretessen, att gå ut med vilka boenden som berörs. Däremot är vi måna om att informera de närmaste anhöriga till övriga boende på en avdelning där vi fått ett bekräftat fall av covid-19.

När det gäller patientsekretess stäcker sig lagen till att inte bara handla om att lämna ut namn, utan förhindrar oss också att lämna uppgifter som tillsammans med annan information kan leda till att patientuppgifter röjs.

– Vi försöker vara så öppna vi kan, men tar samtidigt patientsekretessen på stort allvar. Enskilda brukare och deras anhöriga ska inte behöva se uppgifter i media som kan kännas utlämnande och spåras till en enskild person, berättar förvaltningschef Jane Johansson.

Den 15 maj publicerades uppgifter i lokaltidningen TTELA om vilka äldreboenden som har bekräftade fall av covid-19. Tyvärr var vissa av dessa uppgifter felaktiga.

– Det är olyckligt om felaktigheterna bidrar till ökad oro bland anhöriga. Det jag kan säga är att vi informerar berörda närstående om konstaterad smitta bekräftas på en avdelning, så jag hoppas att oroliga anhöriga kan känna sig lugna om de inte fått någon information av oss, säger Jane Johansson, förvaltningschef för omsorgen.

Mer information om hur vi ser på information om smitta och patientsekretess.

Senast granskad 2020-05-15 av KLALIW