Verksamhetspedagogerna Maria Eriksson och Ljuljeta Pllana introducerar kandidater som ska hjälpa i Trollhättans Stads omsorgsverksamheter. Verksamhetspedagogerna Maria Eriksson och Ljuljeta Pllana introducerar kandidater som ska hjälpa till i Trollhättans Stads omsorgsverksamhet.

Serviceassistenter redo att rycka in

Den första kullen av serviceassistenter har nu genomgått en introduktion och är redo att rycka in och avlasta undersköterskorna i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Över 500 personer hade anmält sitt intresse via Trollhättans Stads rekryteringskampanj ”Vi behöver dig”. Nu har den första kullen av utvalda genomgått en introduktion om vad det innebär att arbeta i Trollhättans Stad.

Sekretess

Under två timmar fick de viktig och matnyttig information av verksamhetspedagogerna Maria Eriksson och Ljuljeta Pllana.
– Vi informerade bland annat om sekretess och basala hygienrutiner, som är jätteviktiga bitar. Arbetsuppgifterna blir att stötta upp med praktiska göromål som exempelvis städ, tvätt, förbereda måltider och så vidare och på detta sätt avlasta ordinarie medarbetare, berättade Ljuljeta Pllana.

Efter introduktionen är serviceassistenterna – som blir yrkestiteln – nu redo att sättas in i Trollhättans Stads omsorgsverksamheter.
– De kan börja denna veckan. Vi kommer att matcha dem gentemot behoven i verksamheterna. Det kan bli mycket jobb, eller mindre jobb – det beror på hur det ser ut i respektive verksamhet, sa Ljuljeta.

"Riktigt bra kandidater"

Cirka 20 personer introduceras i den första rundan, men de kommer snart att bli fler. Parallellt med introduktionen av den första kullen är verksamhetspedagogerna i kontakt med fler personer som har valts ut. Det är en lång lista, men arbetet rullar på.  
– Vi har fått in riktigt bra kandidater! De har gjort gott intryck på oss, de är väldigt positiva, avslutade Ljuljeta.

Senast granskad 2020-04-28 av KLALIW