Bild med texten, vi söker kreativa Trollhättebor

Om kreativitetsstipendium

Genom Trollhättans Kreativitetsstipendium vill vi premiera och stimulera kreativa personer, organisationer och företag att utveckla sig själva eller sin idé/produkt/sak.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Stipendiet delas ut årligen vid lämpligt arrangemang, och bakom stipendiet står Trollhättans Stad, Swedbank, Innovatum Science Park och Högskolan Väst.

Vem kan söka?

Stipendiet är fritt att söka för personer som är eller ha varit verksamma i Trollhättan och som genom sin kreativa insats bidragit till att göra skillnad, skapat förändring, inspirerat och stimulerat andra inom sitt område. Den nominerade är en god ambassadör för Trollhättan och brinner för att stärka platsens attraktionskraft. Stipendiat kan nomineras av annan person, förening eller företag.

Även juryn kan nominera stipendiat.

Syftet är att stimulera och uppmuntra kreativitet från Trollhättan.

I ansökan/nominering ska följande anges:

  • sökandes bakgrund och anknytning till Trollhättan
  • motivering till varför stipendiet ska gå till den föreslagne
  • förslag på vad stipendiet ska användas till

Vart ska ansökan skickas?

Gör din ansökan här

När kan man nominera?

Ansökan för 2023 års stipendiat är öppen fram till och med 8 december 2023. Därefter fattar juryn sitt beslut och vinnaren kommer att presenteras på Trollhättans Näringslivsgala 2 februari 2024 på Nova Arena..

Hur stort är stipendiet?

Den totala summan att dela ut är 40 000 kronor per år.

Vem bestämmer?

Juryn består av fyra medlemmar. De fyra instiftarna utser en medlem vardera från egna organisationen till juryn. Juryn har sitt uppdrag tills vidare. Om jurymedlem avsäger sig uppdrag ska ny medlem utses av instiftarna. Sammankallande är Anki Carlsson, Näringslivsenheten, Trollhättans Stad. Juryns beslut kan ej överklagas.

Senast granskad 2023-11-15 av KLALIW