Bild med texten, vi söker kreativa Trollhättebor

Om kreativitetsstipendium

Genom Trollhättans Kreativitetsstipendium vill vi premiera och stimulera kreativa personer, organisationer och företag att utveckla sig själva eller sin idé/produkt/sak.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Stipendiet delas ut årligen vid lämpligt arrangemang, och bakom stipendiet står Trollhättans Stad, Swedbank och Innovatum.

Vem kan söka?

Stipendiet är fritt att söka för såväl privatperson som förening eller företag. Sökande ska vara eller ha varit verksam i Trollhättan och/eller vara/varit bosatt i Trollhättan. Stipendiat kan nomineras av annan person, förening eller företag. Även juryn kan nominera stipendiat. Syftet är att stimulera och uppmuntra kreativitet från Trollhättan.

I ansökan/nominering ska följande anges:

  • sökandes bakgrund och anknytning till Trollhättan
  • motivering till varför stipendiet ska gå till den föreslagne
  • förslag på vad stipendiet ska användas till

Vart ska ansökan skickas?

Gör din ansökan här

Hur stort är stipendiet?

Den totala summan att dela ut är 30 000 kronor per år.

Vem bestämmer?

Juryn består av fem medlemmar. De tre instiftarna utser en medlem vardera från egna organisationen till juryn. Dessutom utses två externa jurymedlemmar av de tre stiftarna. Juryn har sitt uppdrag tills vidare. Om jurymedlem avsäger sig uppdrag ska ny medlem utses av instiftarna. Sammankallande är Anki Carlsson, Näringslivsenheten. Juryns beslut kan ej överklagas.

Senast granskad 2019-10-15 av ANNNIL