Laddplatser

När behovet av energiomställning från fossilt bränsle till fossilfritt och förnybart är mer aktuellt än någonsin för fordon, är det ett höjt intresse av laddplatser för elfordon i bostadsrättsföreningar. Läs vidare om hur ni kan gå till väga för att fixa laddplatser till er förening.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

För att underlätta övergången från fossilt drivna fordon till fordon som släpper ut betydligt mindre koldioxid och andra växthusgaser är det viktigt att kunna erbjuda laddplatser till de boende. Det är tryggt och bekvämt att ha möjlighet att kunna ladda hemma och underlätta för fler att göra det valet när det är dags att byta bil.

Låt er inte avskräckas av att det är krångligt att installera laddplatser, snarare tvärtom. Framdragning av el och en laddbox är allt som behövs, nätbolaget vet om det finns tillräckligt med effekt i området och i fastigheten, kolla upp detta med dem. Installationen tar en certifierad elinstallatör hand om.

Erfarenhetsutbyte från andra bostadsrättsföreningar är allmänt ett bra verktyg för att underlätta beslut, så ta gärna kontakt med en bostadsrättsförening som redan har skaffat laddplatser för att ta del av deras resa.

En bostadsrättsförening är mer attraktiv för eventuella spekulanter på lägenheter. Det är allmänt känt bland mäklare att det ger ett större intresse vid försäljning.

Naturvårdsverket har ett stöd som heter ”Ladda bilen” för installation av laddplatser hos bostadsrättsföreningar men även på arbetsplatser. Det är ett stöd för ej publika laddplatser och stödnivån ligger på max 15 000 kronor per laddplats eller halva installationskostnaden. Resten av investeringen kan hämtas hem med förhöjd parkeringsavgift eller andra lösningar.

Steg för steg guide
1. Undersök intresse bland medlemmarna och förutsättningarna för installationen.
2. Välj vilken typ av laddutrustning.
3. Ta in offerter och utvärdera.
4. Beställ laddutrustning och arbete
5. Följ installatörens arbete under projektet
6. Ansök om ekonomiskt stöd hos Naturvårdsverket senast sex månader efter att installationen blev klar. Går att söka innan påbörjat arbete.
Ladda bilen (naturvardsverket.se)

Hör gärna av er till energi- och klimatrådgivningen för att processen med att skaffa laddplatser ska bli så smidig som möjligt.

Relaterad information

Naturvårdsverket.se

Senast granskad 2024-06-17 av JOADEBLA