Bilden visar en figur som säger lämna in ansökan anmälan

Lämna in ansökan

Här kan ni lämna in den ifyllda blanketten och tillhörande handlingar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

E-post

kontaktcenter@trollhattan.se

Telefon

Kontaktcenter Trollhättan 0520-49 50 00

Besök

Gärdhemsvägen 9
461 83 Trollhättan. 

Öppettider kontaktcenter

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Senast granskad 2022-03-04 av REBGUS