Strandskyddsdispens

Strandskyddsdispens kan behövas för att genomföra vissa åtgärder inom ett område som omfattas av strandskydd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Strandskyddsbestämmelser innebär förbud att genomföra vissa åtgärder inom strandskyddad zon. Om särskilda skäl föreligger kan man söka dispens från strandskyddsbestämmelserna. Du kan ta reda på om din fastighet berörs av strandskyddsbestämmelser genom att kontakta Bygglovskontoret. 

Ansök

Du hittar ansökningsblanketten för strandskyddsdispens via länken nedan. Handlingarna skickas till oss via e-post eller brev. Det går också bra att lämna in dina handlingar till oss i stadshuset.   

Blanketter

Följande handlingar ska lämnas in: 

  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan, format A4 eller A3. Om du skickar in handlingar digitalt ska de levereras i PDF-format. Därutöver tar vi gärna emot en kopia av situationsplanen i CAD-format (DWG eller DXF).
Senast granskad 2022-09-01 av KLALIW