Marklov

Marklov behövs för markarbeten som avsevärt ändrar markens höjdläge inom område med detaljplan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det kan även behövas marklov för trädfällning eller skogsplantering inom detaljplanerat område. Motsvarande krav kan gälla inom område med områdesbestämmelser. Du får inte påbörja dina markarbeten förrän du fått ett startbesked från Samhällsbyggnadsnämnden. 

Hur länge är mitt marklov giltigt? 

När du fått ditt marklov har du två år på dig att börja med markarbetena. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte avslutats inom fem år. 

Ansök

Du hittar ansökningsblanketten för marklov via länken nedan. Handlingarna skickas till oss via e-post eller brev. Det går också bra att lämna in dina handlingar till oss i stadshuset.   

Blanketter

Följande handlingar ska lämnas in: 

  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan ett exemplar - skala 1:500, format A4 eller A3. Om du skickar in handlingar digitalt ska de levereras i PDF-format. Därutöver tar vi gärna emot en kopia av situationsplanen i CAD-format (DWG eller DXF).
  • Sektionsritning ett exemplar - skala 1:100, med befintliga och blivande marklinjer, format A4 eller A3
  • Förslag till kontrollplan
Senast granskad 2022-09-01 av KLALIW