Entrén till Götalundens kyrka, glasad och med dekorativ tegelvägg och kors.

Arkitekturpris år 2016

Götalundens Kyrka får Trollhättans stads arkitekturpris 2016 för sin modernisering av sin kyrka.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bilden föreställer entrén till Götalundens kyrka.

Byggherre: Trollhättans Pastorat

Arkitekt: Jan Skeppstedt, Arkitekttriangeln

Byggnads- och trafiknämndens motivering:

Götalundens Kyrka byggdes 1957 och har idag, nästan 60 år senare, fått en tillbyggnad med ny entré.  Det gamla och nya har smält samman genom samstämmiga ljusgrå färger på olika material som slammat tegel, fibercementskivor, och aluminiumzink. Sedumtak på komplementbyggnader och solpaneler på det gamla kyrkorumstaket visar ambition att ligga i tiden och skapa klimatanpassade byggnader.

Entrén tydliggörs genom en hög tegelvägg som skär genom tillbyggnaden. En öppning ger en inramning för korset och ger väggen ett skulpturalt uttryck. Väggens skärning genom entrérummen suddar ut gränsen mellan ute och inne och leder besökaren in mot kyrkorummet. De naturliga och massiva materialen ger känsla av styrka, naturlighet och kontinuitet.

Götalundens kyrka får Trollhättans stads arkitekturpris 2016 för sin modernisering av sin kyrka. Det har genom tillägg skapats en helhet som, genom användning av modern teknik med naturliga och hållbara material, visar tro på framtiden!

HEDERSOMNÄMNANDE TILL SAGA 9, STRÖMSLUND

Foto är en bild på två vita trähus.

Byggherre: Brunbergs Bygg AB

Byggkonsult: Stranne & Henriksson

Arkitekt: Katarina Frändberg, Hof Arkitekter

Byggnads- och trafiknämndens motivering:

Strömslund är Sveriges äldsta planerade egnahemsområde. Saga 9 ligger i den södra delen på en hörntomt. Kvarteret, som är bebyggt med par- och radhus, bildar bostadsrättsföreningen ”Kråkan”.
Byggnaderna är placerade i gränsen och omsluter genom ett plank kvarterets spetsiga hörn. Inne på gården skapas ett intimt rum. Genom att samla entréer och uteplatser kring en gemensam gård skapas aktivitet och möjlighet till möten. Husen anspelar mot gatan till arkitektur kring sekelskiftet med symmetriskt placerade fönster i förhöjt fasadliv, liggande träpanel och snickarglädje kring gavelspetsar.  Mot gården är fönstersättningen anpassad till en mer tidsenlig utformning.

Saga 9 får hedersomnämnande för att byggnaderna knyter an till befintlig bebyggelsestruktur och smälter in när det gäller volym och färger.

Senast granskad 2018-03-16 av CLASBEN