Bygglov

Vill du göra förändringar på en befintlig byggnad eller bygga en helt ny krävs ett bygglov.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Dessa åtgärder kräver bygglov:

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad
 • Ombyggnad
 • Skyltar
 • Utvändig väsentlig ändring (om byggnaden ligger i område med detaljplan)
 • Ändrad användning av byggnad 

Flera åtgärder kan vara bygglovspliktiga. Kontakta alltid Bygglovskontoret vid osäkerhet. 

Bygg inte utan lov/startbesked 

Samhällsbyggnadsnämnden är enligt lag skyldiga att ta ut en sanktionsavgift om det upptäcks att något byggts utan bygglov och/eller startbesked. Var därför alltid noga med att du fått ditt bygglov och/eller startbesked innan du börjar bygga.

Hur länge är mitt bygglov giltigt? 

När du fått ditt bygglov har du två år på dig att starta byggnationen. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte avslutats inom fem år. 

Ansök 

Du hittar ansökningsblanketten för bygglov via länken nedan. Handlingarna skickas till oss via e-post eller brev. Det går också bra att lämna in dina handlingar till oss i stadshuset.

Blanketter

Följande handlingar ska lämnas in: 

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan ett exemplar - skala 1:400 eller 1:500, format A4 eller A3. Om du skickar in handlingar digitalt ska de levereras i PDF-format. Därutöver tar vi gärna emot en kopia av situationsplanen i CAD-format (DWG eller DXF).
 • Planritning ett exemplar - skala 1:100, måttsatt, format A4 eller A3
 • Fasadritningar ett exemplar - skala 1:100, glöm inte befintliga och blivande marklinjer, format A4 eller A3
 • Sektionsritning ett exemplar - skala 1:100, format A4 eller A3
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
Sedlar av olika valörer

Avgifter, byggnation

Exempel på avgifter vid nybyggnad och tillbyggnad med mera. Gäller för år 2024.

Senast granskad 2022-09-01 av KLALIW