Tåghållplats Upphärad

Trollhättans Stad uppdrog åt Tyrens 2011 att göra en förstudie som visar lokalisering, utformning och kostnadsberäkning för en tåghållplats utmed nya dubbelspåret i Upphärad. Utredningen är en del i Trollhättans Stads arbete för att en tåghållplats i Upphärad skall bli verklighet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Relaterad information

Rapport tågstopp Upphärad

Senast granskad 2015-06-09 av JOADEBLA