Tåghållplats Upphärad

Trollhättans Stad uppdrog åt Tyrens 2011 att göra en förstudie som visar lokalisering, utformning och kostnadsberäkning för en tåghållplats utmed nya dubbelspåret i Upphärad. Utredningen är en del i Trollhättans Stads arbete för att en tåghållplats i Upphärad skall bli verklighet.

Person
Samhällsplanerare Frida Fredriksson 0520-49 51 58
Enhet Kontoret Hållbart samhälle Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Hållbart samhälle

Relaterad information

Rapport tågstopp Upphärad

Senast granskad 2015-06-09 av Joakim de Blanche