Lämpliga lägen för drivmedelstationer

Utredningen föreslår fem områden i Trollhättans tätort som lämpliga för drivmedelstationer.

Person
Samhällsplanerare Frida Fredriksson 0520-49 51 58
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Områdena är avsedda att i första hand användas som nya lokaliseringar för de stationer i tätorten som idag bedöms ha det sämsta läget med avseende på risk, miljö eller samhällsplanering.

Senast granskad 2014-11-07 av Joakim de Blanche