Lämpliga lägen för drivmedelstationer

Utredningen föreslår fem områden i Trollhättans tätort som lämpliga för drivmedelstationer.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Områdena är avsedda att i första hand användas som nya lokaliseringar för de stationer i tätorten som idag bedöms ha det sämsta läget med avseende på risk, miljö eller samhällsplanering.

Senast granskad 2014-11-07 av Joakim de Blanche