Bild på en liten gångbro ute i naturen.

Personligt ombud

Personligt ombud finns till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som har ett omfattande behov av stöd från samhället.

Person
EnhetschefMaria Jorfors 072 212 73 53
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Vem kan få personligt ombud?

  • Du som har en psykisk funktionsnedsättning
  • Du som har omfattande svårigheter i ditt vardagliga liv.
  • Du som är över 18 år.
  • Du som har behov av stöd från socialtjänst, sjukvård och andra myndigheter.

Vad gör ett personligt ombud?

Personligt ombud arbetar utifrån Ditt uppdrag. Vi utför arbetet gemensamt, utifrån din egen förmåga. Ett personligt ombud kan till exempel vara stöd vid myndighetsbesök, verka för att dina behov och rättigheter tillgodoses utifrån dina önskemål och vara behjälplig med att kartlägga och samordna dina insatser.

Kostnadsfritt stöd

Personligt ombud har tystnadsplikt och skriver ingen dokumentation. Det är ett kostnadsfritt- och tidsbegränsat frivilligt stöd som avslutas när uppdraget är slutfört. Det ersätter inte arbete som exempelvis utförs av handläggare, boendestödjare, god man eller kurator.Tillsammans bestämmer vi mötesplats.

A5-folder: Personligt ombud

Trollhättan / Uddevalla / Orust

Placeringsort för ombuden: Trollhättan

Maria Jorfors, enhetschef: 072 212 73 53
E-post: maria.jorfors@trollhattan.se

Louise Niklasson: 072 212 74 02
E-post: louise.niklasson@trollhattan.se

Annelie Fredriksson: 070 549 51 42
E-post: annelie.fredriksson@trollhattan.se

 

Vänersborg / Färgelanda / Mellerud / Åmål / Bengtsfors / Dals-Ed

Placeringsort för ombuden: Vänersborg

Cecilia Dahlman Giannias: 072 212 75 62
E-post: cecilia.dahlman.giannias@trollhattan.se

Johanna Wassenius (vikarie): 072 217 10 83
E-post: johanna.wassenius@trollhattan.se

Maria Bjurbäck

 

Munkedal / Lysekil / Strömstad /Sotenäs / Tanum

Placeringsort för ombuden: Dingle

Maria Lundgren: 072 212 74 58
E-post: maria.lundgren@trollhattan.se

Mattias Furbo: 072 212 75 57
E-post: mattias.furbo@trollhattan.se

Relaterad information

Från 1 april 2018 är personligt ombud en gemensam Fyrbodalsverksamhet. Alla 14 kommuner i Fyrbodal får numera tillgång till personligt ombud. Vi beräknar att verksamheten kommer att byggas upp organisatoriskt fram till april 2019. Under denna tid kommer de personliga ombuden inte enbart arbeta med klientärenden. Det innebär en begränsad tillgång för enskilda individer i behov av hjälp under uppbyggnadsfasen. Trollhättans Stad är värdkommun för verksamheten och alla personliga ombud har sin anställning där. Fyrbodal är indelad i tre områden. Två personliga ombud arbetar i varje område. Enhetschefen är placerad i Trollhättan.

Senast granskad 2018-06-15 av Jonathan Hjort