På bilden finns en person som mäter med ett mätinstrument.

Mätning

Vi utför många olika mätningar som exempelvis utstakning, lägeskontroll, Stomnät, Kartframställning, m.m.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vår mätpersonal använder totalstationer, digitalavvägare, samt satellitbaserade utrustning anslutna till nätverks-RTK för att utföra så bra mätningar som möjligt.

Vårt koordinatsystem i plan är: SWEREF 99 12 00
Höjdsystem: RH2000

Vi hjälper till med bland annat:

 • Stomnät
 • Skanning
 • Husutstakning
 • Lägeskontroll
 • Gränsvisning
 • Kartframställning
 • Koordinatberäkning
 • Projektering
 • Ledningsmätning
 • Industrimätning
 • Avvägning
 • Terrängmodeller
 • Volymberäkningar
 • Trafikmätning                

        

Bilden visar en illustration av en utstakning.

Utstakning

I plan- och bygglagen (PBL) står, att när byggnadsnämnden har givit startbesked, ska nämnden skyndsamt staka ut byggnad, tillbyggnad eller anläggning. Utstakning utförs för att byggnad eller anläggning ska hamna i rätt läge och höjd.

Bilden visar två lägeskontrolls dokument.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen uppförts i det läget på fastigheten som bygglovet anger.

Senast granskad 2022-11-23 av SUSLAR