På bilden finns en person som mäter med ett mätinstrument.

Mätning

Vi utför många olika mätningar som exempelvis utstakning, lägeskontroll, Stomnät, Kartframställning, m.m.

Person
Kart- & mätningschef Eva Möllborn 0520 497418
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vår mätpersonal använder totalstationer, digitalavvägare, samt GPS/Glonass-baserade satellitutrustningar anslutna till nätverks-RTK för att utföra så bra mätningar som möjligt.

Vårt koordinatsystem i plan är: SWEREF 99 12 00
Höjdsystem: RH2000

Vi hjälper till med bland annat:

  • Stomnät
  • Kartframställning
  • Koordinatberäkning
  • Projektering
  • Ledningsmätning
  • Industrimätning
  • Avvägning
  • Terrängmodeller
  • Volymberäkningar
  • Trafikmätning                

Utstakning                                                                                         
Lägeskontroll

Senast granskad 2019-04-10 av Susanne Larsson