Samråd, Finskt förvaltningsområde

”Kommunen ska ge minoriteten möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.”

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Samråd kan ske på flera olika sätt, dels organiseras öppna samråd dit allmänheten är välkommen att delta, dels formella samråd som sker med representanter från de olika minoritetsföreningarna. För närvarande deltar Trollhättans Finska förening, Ketterät – Trollhättans finska pensionärsförening, Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet (Lextorpskyrkan), Finska Pingstförsamlingen och Finlands honorärkonsul, i dessa sammanträden.

Sammanträdena protokollförs och protokollen finns tillgängliga på både svenska och finska på denna plats. 

 

Protokoll och andra handlingar

Senast granskad 2019-01-31 av CLABEN