Samråd, Finskt förvaltningsområde

”Kommunen ska ge minoriteten möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.”

Person
Hållbarhetsstrateg Peter Göthblad 0520-497799 070-5644355
Enhet Kontoret Hållbart samhälle Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Hållbart samhälle

Samråd kan ske på flera olika sätt, dels organiseras öppna samråd dit allmänheten är välkommen att delta, dels formella samråd som sker med representanter från de olika minoritetsföreningarna. För närvarande deltar Trollhättans Finska förening, Ketterät – Trollhättans finska pensionärsförening, Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet (Lextorpskyrkan), Finska Pingstförsamlingen och Finlands honorärkonsul, i dessa sammanträden.

Sammanträdena protokollförs och protokollen finns tillgängliga på både svenska och finska på denna plats. 

 

Senast granskad 2019-01-31 av clara.bengtsson@trollhattan.se