Hygienutbildning

Hygienutbildning

Nyttigt lärande för dem större!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Förebygga smittspridning

  

Här finns det information och bakgrundsmaterial från Folkhälsomyndigheten om hur förskolan kan hantera hygienfrågor och smittskydd.

Folkhälsomyndigheten

Det finns även en mer allmän tillsynsvägledning om hygien och objektburen smitta som inte gäller specifikt förskolan men ändå kan ge kunskap och idéer.

Folkhälsomyndigheten

Vill du ha mer handfasta råd som är riktade till förskolan kikar du in den här länklistan.

Smittskydd i förskolan

 

Här finns mer pedagogiskt material att hämta!

SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, har massvis av pedagogiskt material framtaget för olika åldrar. Det kan du hitta och ladda ner på den här länken.

 

Friskare barn i förskolan

Det här är en kort film från Smittskydd Västra Götaland som du kan titta på själv, men den går också jättebra att använda i förskolan som kompetensutveckling eller vid föräldramöten.

 

Antibiotikaresistens, vill du veta mer?

  

I Sverige jobbar flera statliga myndigheter och organisationer tillsammans för att motverka en ökad antibiotikaresistens. Samverkansgruppen jobbar även internationellt och bidrar med kunskap i olika forum. Det finns en hel del bra hemsidor med information som riktar sig till både barn och vuxna. Det är väldigt viktigt att alla får kunskap om det här.

Det är bara tillsammans vi kan vi kämpa mot antibiotikaresistensen. Låt oss hjälpas åt att skydda antibiotikan så de som verkligen behöver den kan få den. 

Antibiotika är läkemedel som används för bekämpa infektioner som uppstått på grund av bakterier. Det finns olika sorters antibiotika som behandlar olika sorters bakterier.

Resistens innebär att något har en motståndskraft. I det här fallet så skapar bakterier en motståndskraft mot antibiotika och då hjälper inte längre behandlingen. En sorts bakterie kan vara resistent mot flera sorters antibiotika.

Antibiotikaresistensen spider sig snabbt bland bakterierna. Vi har under lång tid använt antibiotika för att behandla enklare infektioner, det är därför bakterierna har skapat sin resistens mot läkemedel. Det leder också till att det blir svårare att behandla allvarliga bakterieinfektioner där läkemedel verkligen behövs. 

Kika även in på den här länken för att se skillnaden i tillfrisknande vid olika infektioner.

Källa: 1177

Antibiotikasmart Sverige

Antibiotikasmart Sverige startade 2019 med visionen om att hela Sverige ska bli antibiotikasmart. Initiativet leds av Folkhälsomyndigheten och RISE gemensamt.

En del i projektet är att ta fram kriterier för vad olika typer av verksamheter kan göra för att bli mer antibotikasmarta. 

Kika in här för att läsa mer om Antibiotikasmart Sverige.

Skydda antibiotikan

Samverkansgruppens hemsida, här kan du både läsa och se på kortfilmer med information.

Antibiotika eller inte

Sida som ger bra information och väcker tankar!

Ditt inre apotek

Lär dig mer om de goda bakterierna i vår kropp.

Testa dina kunskaper!

Antibiotikasmart har en webbutbildning för vuxna som är väldigt informativ!

GIF med färgglada animerade bakterier som hoppar
Kul med hygien

Kul med hygien!

Lättsamt lärande för dem mindre!

Smittor i förskolan

Smittor i förskolan

Förkylningar eller utbrott av vinterkräksjuka, här kan du läsa mer!

Städrutiner

Städrutiner för bättre hygien

Råd om städning och rengöring i förskolan.

Senast granskad 2024-02-09 av REBGUS