Fairtrade Sveriges logotyp med texten: "Vi är en Fairtrade City, diplomerad av Fairtrade Sverige".

Fairtrade

Trollhättan är en diplomerad Fairtrade City. Tillsammans arbetar näringsliv, organisationer och Trollhättans Stad för att fler ska känna till vad rättvis handel innebär och hur du som konsument kan välja schysst producerade varor.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En Fairtrade City

I en Fairtrade City ökar utbudet och konsumtionen av varor som är producerade enligt Rättvishandelsprinciperna och ILO:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Näringsliv, organisationer, föreningar och offentlig verksamhet arbetar tillsammans för att sprida kunskap om etisk produktion. Syftet är att skapa möjligheter för fler odlare och anställda, i länder med utbredd fattigdom, att få bättre levnadsförhållanden. 

Kriterier för Fairtrade City

Ansvaret för att uppnå och genomföra ett Fairtrade City-arbete är delat mellan kommunen och den civila/ideella sektorn där stadens ansvar är att ha en tydlig och mätbar målsättning för sin konsumtion av produkter som uppfyller Rättvishandelsprinciperna och ILO:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. En styrgrupp leder arbetet och ansvarar också för information om etisk konsumtion.

Följande kriterier ligger till grund för diplomeringen:

  1. Stöd från kommunen
  2. En styrgrupp för arbetet
  3. Utbud i butik
  4. Företag och organisationers konsumtion av etiskt märkta produkter
  5. Ett lokalt informationsarbete

Länk till mer detaljerad information om kriterierna

Fairtrade i Trollhättan

I Trollhättan arbetar organisationer, fackförbund, elever, kyrkor, högskolan, näringsliv, politiker och tjänstemän tillsammans. Målet är att allt fler ska känna till Fairtrade City och välja etiskt producerade varor.

Den viktigaste uppgiften för Fairtrade City i Trollhättan är att berätta om effekterna av etisk handel. Det görs ofta i samband men olika arrangemang, vid idrottsevenemang, seminarier och inte minst i Fairtrade Shop.

Trollhättans Stad har politisk satta mål om att andelen varor som är producerade enligt ILO:s kärnkonventioner och Rättvishandelsprinciperna ska öka i stadens verksamheter. Som exempel ska 85 % av kaffet, 100 % av bananerna och 70 % av kakaon uppfylla Rättvishandelsprinciperna. I verksamhetsredovisningen nedan presenteras vad Trollhättan gör som Fairtrade City.

I kontakt med arbetsplatser och näringsliv vill vi inspirera företag att marknadsföra sina etiska produkter. 

Kontaktpersoner

Om ditt företag eller organisation är intresserad av etisk handel eller vill ha en föreläsning eller utbildning om fairtrade, hör av dig till någon av våra kontaktpersoner: 

maria.jakobsson@trollhattan.se

marcus@citytrollhattan.se

För att ladda ned eller beställa informationsmaterial i form av:

  • skolmaterial
  • informationsmaterial, affischer
  • hyllkantsskyltar
  • rapporter

Gå in på butik.fairtrade.se

Registrera företaget/arbetsplatsen

Fyll i ett enkelt formulär och låt företaget/arbetsplatsen synas på hemsidan.

Registrera arbetsplats

Trollhättans kriterier

Följande kriterier ligger till grund för diplomering till en Fairtrade City.

Kontaktuppgifter till styrgruppen

Kontaktuppgifter till styrgruppen för Fairtrade city.

Relaterad information

Fairtrades hemsida

Senast granskad 2024-04-02 av ANDGLE