Föreningsråd

Det är viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. I de rådgivande organen finns representanter för olika sådana intressegrupper som träffas och samråder med kommunens politiker.

Person
StadsdirektörUlrika Strandroth Frid
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Kommunens nämnder har stöd av nedanstående rådgivande organ, som du kan läsa mer om på respektive råd.
 

Kommunens rådgivande organ

  • Folkhälsorådets uppgift är att samordna utvecklingen av folkhälsoarbetet, ta fram underlag samt prioritera och besluta om inriktning av förebyggande och hälsofrämjande insatser. Folkhälsorådet
  • Handikapprådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och Trollhättans Stad. Handikapprådet
  • Invandrarrådets huvuduppgifter är att vara rådgivande åt kommunstyrelsen i dess uppgift att ansvara för samordningen av kommunens invandrarfrågor och att vara kontaktorgan mellan kommunen och invandrarna samt deras organisationer. Invandrarrådet
  • KPR, Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisation inom kommunen och Trollhättans Stad samt ett remiss- och referensorgan i frågor som rör äldre. Pensionärsrådet
Senast granskad: 2016-09-14 av: Carin Pettersson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)