Föreningsråd

Det är viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. I de rådgivande organen finns representanter för olika sådana intressegrupper som träffas och samråder med kommunens politiker.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Kommunens nämnder har stöd av nedanstående rådgivande organ, som du kan läsa mer om på respektive råd.
 

Senast granskad 2016-09-14 av Carin Pettersson