En blå tombola

Lotterier

Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kommunala lotterier

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Vem kan ha ett registreringslotteri

Registrering ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Läs mer om vad som gäller från 1 januari 2019 för kommunala registreringslotterier på spelinspektionens hemsida samt spellagen.

https://www.spelinspektionen.se

https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2018-06/SFS2018-1138.pdf

 

 

 

Senast granskad 2021-09-01 av JENPER