Föreningsbidrag

Ideella föreningar kan söka föreningsbidrag och stöd i olika former hos Trollhättans stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Föreningsbidrag

Följande bidrag kan föreningar söka bidrag för:

Ansökan om bidrag för barn- och ungdomsförening

Verksamhets- eller medlemsbidrag

Verksamhetsbidrag beräknas på högst tre ledarledda aktiviteter i veckan i högst 40 veckor. Det innebär högst 120 deltagartillfällen per medlem och år. Medlemsbidrag: föreningar som får bidrag per medlem, redovisar antal medlemmar mellan 7-25 år. Ansökan ska vara inne senast 31 maj.

Lokalbidrag

Kan sökas av föreningar som har egen lokal med årskontrakt för att täcka viss del av hyran. Föreningen måste använda lokalen minst tre gånger i veckan för sin barn- och ungdomsverksamhet. Ansökan ska vara inne senast 31 maj.

Driftbidrag

De föreningar som driver en egen eller kommunal idrotts- eller friluftsanläggning och ansvarar för drift- och underhållskostnaderna kan söka detta bidrag. Ansökan ska vara inne senast 31 maj.

Lovbidrag  

Vill ni ordna aktiviteter för barn och ungdomar på sport- sommar- och höstlovet? Ansökan ska vara inne senast sex veckor innan lovet.

Ansökan om lovbidrag 

Ungdomspengen

Har du en bra idé och vill ordna ett kultur- eller fritidsarrangemang? Är du mellan 12 och 25 år och vill göra något för andra unga, sök Ungdomspengen när som helst under året.

Ansökan ungdomspengen

Startbidrag

Har ni startat en ny förening och har minst 10 medlemmar i åldrarna 7-25 år kan ni söka startbidrag för att underlätta uppstarten av föreningen.

Ansökan om startbidrag för föreningar

Investeringsbidrag

Kontakta Föreningsstöd, Kultur- och fritidsförvaltningen.
Föreningar med barn och ungdomsverksamhet som förvaltar idrotts- och friluftsanläggning kan söka för nybyggnads-, förbättrings-, och reparationsarbeten av anläggningen samt för reinvestering och nyanskaffning av utrustning. Bidraget kan sökas löpande under året.

Kulturföreningar kan söka bidrag för att stödja ett varierat kulturutbud samt främja kulturell amatörsverksamhet i Trollhättan. Till exempel för verksamhet inom film, teater, sång, musik, dans, kulturminnesvård och litteratur. Söks senast 31 maj.

Ansökan om stöd till kulturförening

För verksamhet för personer med funktionsnedsättning kan ni söka grundbidrag som stöd för administration, medlemsbidrag för de som bor i Trollhättan samt ett lokalbidrag om föreningen har en egen lokal i Trollhättan med årskontrakt. Ansökan ska vara inne senast 31 mars.

Ansökan om bidrag för organisationer för funktionsnedsatta

För verksamhet för pensionärer kan ni söka grundbidrag som stöd för administration, medlemsbidrag för de som bor i Trollhättan samt ett lokalbidrag om föreningen har en egen lokal i Trollhättan med årskontrakt. Ansökan ska vara inne senast 31 mars.

Ansökan om bidrag för pensionärsorganisation

Vill ni ordna aktiviteter för barn och ungdomar på sport-, sommar- och höstlovet? Ansökan ska vara inne senast sex veckor innan lovet.

Ansökan om lovbidrag

Studieförbund

Kontakta Föreningsstöd, Kultur- och fritidsförvaltningen.
Kan sökas av de studieförbund som är anslutna till Folkbildningsrådet för studiecirklar, kulturarrangemang och annan gruppverksamhet. Trollhättans Stad följer Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendation om hur bidraget ska fördelas. Ansökan ska vara inne senast 1 juni. 

Bygdegårds- och Folkets hus föreningar

Kontakta Föreningsstöd, Kultur- och fritidsförvaltningen.
Kan sökas för drift- och underhåll av allmänna samlingslokaler. Ansökan ska vara inne senast 31 oktober. 

Kontakta Föreningsstöd, Kultur- och fritidsförvaltningen.
Kan sökas av förening när det anses angeläget att stödja särskilda insatser. Exempel på insatser:

  • Förebyggande syfte, exempelvis folkhälsoarbete, miljövård med mera
  • Insatser för barn och ungdom som inte är föreningsaktiva eller har särskilda behov
  • För personer med funktionsnedsättningar, som stimulerar till en aktiv fritid, där syftet är att motverka isolering och ensamhet
  • För inkludering och integration, jämställdhet och jämlikhet samt insatser mot droger, doping och våld
  • För att stimulera till delaktighet och inflytande för ungdomar
  • För offentliga arrangemang och kulturverksamhet, typ konsert, teaterföreställning eller liknande. Bidraget kan sökas löpande under året

Här ansöker din förening om sociala bidrag. Ansökan går till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och du använder blanketten här nedan för att ansöka. Söker ni för första gången så behöver ni inkomma med ansökan, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Mejla din ansökan till: social@trollhattan.se och skriv "Föreningsbidrag  sociala bidrag" i ämnesraden. 

 

Krav för att få bidrag

För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara registrerad hos Kultur- och fritidsförvaltningen och vara godkänd som bidragsberättigad förening. Vill du ha mer information kontakta Trollhättans stads kontaktcenter.

Föreningsstöd

Trollhättans stads föreningsstöd finns tillgängliga om du vill få råd och hjälp med bidragsfrågor, föreningsteknik, arrangemangsidéer, hur ni startar en förening, regler för föreningsbidrag eller andra frågor som berör föreningslivet.

Relaterad information

Elitsponsring

Senast granskad 2024-05-07 av JONHJO