Bild på en like-ikon med hjärta

Elitsponsring

Elitsponsring är en viktig och integrerad del i marknadskommunikationen för Trollhättans kommun. Sponsring ses som en av många verktyg för att marknadsföra Trollhättan som etablerings- och destinationsort, få fler att gilla Trollhättan. Sponsring är ett kommersiellt samarbete som ska vara till nytta för både oss själva och dem vi väljer att sponsra.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Syfte

Syftet med elitsponsring är att exponera Trollhättan och därigenom sprida en positiv bild av platsen Trollhättan och göra platsen mer känd utanför vår region. Den ska skapa förutsättningar att kunna hävda sig i den regionala och nationella konkurrensen om invånare, företag och besökare. Dessutom skapar lokal elitidrott goda förebilder för barn och ungdomar, ökar trivseln i Trollhättan och bygger en lokal stolthet som är viktig för Trollhättans attraktionskraft.

Ansvar

Elitsponsring ingår inom Trollhättan Stadshus AB:s (TSAB) ansvarsområde. TSAB är ett moderbolag som ägs till 100% av Trollhättans Stad  (Staden). Styrelsen i TSAB beslutar om Riktlinjer för elitsponsring och beslutar om att ingå avtal om elitsponsring efter att ansökningstiden gått ut.

Läs riktlinjerna för elitsponsring här

 

Ansökan

TSAB tar emot ansökningar om elitsponsring inför sponsoråret under perioden 1 december - 28 februari. Ansökningar för elitsponsring ska skickas in via formuläret här nedan för på Trollhättans Stads hemsida.

Ansökan elitsponsring Här nedan är de uppgifter vi behöver få in från den förening som skall ansöka om elitstöd. Vänligen fyll i information i alla fält och klicka sedan på skicka-knappen så får vi in er ansökan.
 Här nedan vill vi att ni ger oss en kort inblick er förenings arbete med frågorna nedan
Har din förening beviljats Elitsponsring år 2020 och framåt ber vi er att maila er Jämställdhets- och mångfaldsrapport till anna.nilsson@trollhattan.se då detta blir en bilaga bland underlagen för beslut.Ansökningsperioden är mellan 1 december och 28 februari och kan endast ansökas via detta formulär.
 
Senast granskad 2020-01-15 av ANNNIL