Unga glada människor i ring

Bilda förening

Här kan du läsa hur man går till väga om man vill bilda en förening.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vill du ha informationsmaterial om att bilda förening så kontakta oss gärna.

Det första steget mot en fungerande förening är att ni bildar en interimsstyrelse (tillfällig styrelse). Den fungerar fram till det första årsmötet då föreningen väljer styrelse.

Anmälan till föreningsregistret

Interimstyrelsens första uppgifter

 • Ge förslag på namn till föreningen
 • Utforma förslag till stadgar
 • Föreslå medlemsavgift
 • Föreslå styrelseledamöter
 • Kalla till möte då föreningen bildas

Föreningen bildas

På det första mötet väljer ni styrelse. Ni beslutar också om föreningens namn, vilka stadgar som ska gälla och hur stor medlemsavgiften ska vara.

Nyckelpersoner

Följande tre personer ska ingå i styrelsen

 • Ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör
 • Styrelsen bör utökas med fler personer

Styrelsens uppgift 

Ordförande

 • Leder styrelsens möten
 • Fördelar arbetet
 • För föreningens talan utåt
 • Ser till att alla beslut genomförs

Sekreterare

 • Skriver protokoll
 • Sköter föreningens arkiv
 • Sköter föreningens post
 • Ansvarar för föreningens information

Kassör

 • Ansvarar för föreningens ekonomi
 • Sköter in- och utbetalningar samt bokföring
 • Söker bidrag
 • Informera om föreningens ekonomi

Revisor

Föreningen bör utse två revisorer. Deras uppgift är att kontrollera föreningens:

 • Ekonomi
 • Verksamhet
 • Korrespondens
 • Protokoll

När allt är genomgånget ska revisorerna skriva en revisionsberättelse som redovisas på mötet. I revisionsberättelsen beskrivs hur arbetet utförts och om det finns några anmärkningar. Här läggs också förslag om eventuell ansvarsfrihet för styrelsen, för den tid revisionen omfattar. Revisorerna företräder föreningen och är ansvariga inför denna.

Juridisk person

En förening betraktas som en juridisk person när den har stadgar och styrelse.

 • Kan äga saker
 • Kan teckna avtal
 • Kan vara arbetsgivare
 • Kan vara part inför myndighet
 • Är ansvarig för skulder och kan försättas i konkurs

Organisationsnummer

Den förening som behöver ett eget organisationsnummer kan vända sig till skattemyndigheten. 

Skatteverkets webbplats 

Senast granskad 2023-05-08 av KLALIW