Aktiviteter och evenemang

Det här gäller för aktiviteter och evenemang på kommunal mark i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ansökan om att använda offentlig plats (kommunens mark)

Tillstånd för att använda offentliga plats ges av Polisen enligt ordningslagen. Trollhättans Stad är en av flera remissinstans. Planera och gör din ansökan i god tid innan ditt arrangemang då Polisen tillfrågar flera olika parter innan de fattar beslut. 

Så här går ansökan till 

  • Fyll i blanketten Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen
  • Skicka din ifyllda blankett med e-post, brev eller lämna till polisen. Kontaktuppgifter Polisregion Väst
  • Tänk på att du måste betala in avgiften till Polisen innan de handlägger ärendet. 
  • Polisen skickar ansökan på remissrunda till berörda instanser.
  • När alla berörda parter yttrat sig och inga hinder finns för ditt arrangemang utfärdar Polisen ditt tillstånd och skickar beslutet till dig. 
  • Månaden efter du fått ditt tillstånd för att nyttja kommunens mark skickar vi en faktura för markupplåtelsen. 

Andra tillstånd

Ibland krävs fler tillstånd beroende på vad för typ av arrangemang du planerar. Om du ska servera alkohol krävs till exempel serveringstillstånd och om du ska servera livsmedel behöver du anmäla det. 

Senast granskad 2022-03-21 av YVOSTR