Bilden visar två uteserveringar där gäster sitter vid varje bord.

Tillstånd och regler

Det är viktigt att tänka på att man inte får lov att använda kommunala, allmänna ytor som parker, gator, cykelvägar, torg och trottoarer till annat än vad de är avsedda för. För att få bryta mot detta förbud krävs det ett särskilt tillstånd från polismyndigheten och det får man ansöka om.

Person
Trafikingenjör Yvonne Ström 0520-49 76 43
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Det är förbjudet att utan tillstånd använda allmänna gator, trottoarer, cykelvägar, parker och övriga allmänna ytor för till exempel tillfälliga upplag, byggställningar, skyliftar, containrar, arbetsbodar, uteserveringar eller evenemang. Tillstånd söker man hos polismyndigheten.

Det är tillåtet att affischera på bland annat tavlor eller pelare, som är avsedda för affischering. Det krävs heller inte något tillstånd för en näringsidkare att få sätta upp annonser eller annan information som avser näringsidkarens egen rörelse så länge informationen sätts upp på den byggnad i vilken rörelsen finns.

Övrig affischering, annonsering eller liknande anslag får inte sättas upp på husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. För denna typ av affischering eller annonsering krävs det tillstånd från polismyndigheten.

Information, reklam, propaganda eller andra budskap, som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd från polismyndigheten.

För att få gräva i kommunens mark behöver du ett tillstånd från Trollhättans stads gatu-parkkontor. Din ansökan ska göras på stadens hemsida via e-tjänst.

Relaterad information

På polismyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur du ansöker om att få använda kommunal, allmän platsmark.

Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter

Här kan du läsa mer om Trollhättans stads uteserveringspolicy.

Uteserveringspolicyn

Via vår e-tjänst kan du ansöka om grävningstillstånd i kommunens mark.

Närbild på händer vid ett tangentbord

E-tjänster och blanketter

Här kan du som medborgare, företagare eller förening utföra ärenden när det passar dig, utan att kontakta kommunen. 

Senast granskad 2019-03-05 av Josefin Åkesson Bengtsson