Tillstånd och regler

Vi tycker det är kul när det händer saker i Trollhättan – torghandel, foodtrucks, festivaler och andra arrangemang ger oss en levande stad. Evenemang och verksamhet som bedrivs på kommunens mark ska ta hänsyn till andra som använder platsen och kräver ett eller flera olika tillstånd, beroende på vad du ska göra.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ansökan om att använda offentlig plats (kommunens mark)

Tillstånd för att använda offentliga plats ges av Polisen enligt ordningslagen. Trollhättans Stad är en av flera remissinstans. Planera och gör din ansökan i god tid innan ditt arrangemang då Polisen tillfrågar flera olika parter innan de fattar beslut. 

Vad ska du använda platsen till?

Beroende på vad du ska använda den offentliga platsen till kan processen se lite olika ut. Läs mer under respektive ämne här nedan för att få koll på vad du behöver göra. 

Så här går en ansökan till 

  • Fyll i blanketten Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen
  • Skicka din ifyllda blankett med e-post, brev eller lämna till polisen. Kontaktuppgifter Polisregion Väst
  • Tänk på att du måste betala in avgiften till Polisen innan de handlägger ärendet. 
  • Polisen skickar ansökan på remissrunda till berörda instanser.
  • När alla berörda parter yttrat sig och inga hinder finns för ditt arrangemang utfärdar Polisen ditt tillstånd och skickar beslutet till dig. 
  • Månaden efter du fått ditt tillstånd för att nyttja kommunens mark skickar vi en faktura för markupplåtelsen. 

Andra tillstånd

Ibland krävs fler tillstånd beroende på vilket för typ av arrangemang du planerar. Om du ska servera alkohol krävs till exempel serveringstillstånd och om du ska servera livsmedel behöver du anmäla det.

Blomförsäljning på Drottningtorget i Trollhättan

Försäljning

Det här gäller för försäljning, torghandel och foodtrucks i Trollhättan.

Aktiviteter och evenemang

Det här gäller för aktiviteter och evenemang på kommunal mark i Trollhättan.

Uteservering

Det här gäller för uteserveringar i Trollhättan.

Skyltar och affischer

Det här gäller för skyltning och affischering i Trollhättan.

Bygga och renovera

Det här gäller för dig som behöver använda kommunal mark när du ska bygga eller renovera.

Senast granskad 2020-12-15 av YVOSTR