En man står under ett träd och blickar ut över kanalen. Löven har höstfärger och mannen har gåstavar med sig

Parker och grönområden

Gatu-parkkontoret sköter kommunens parker och offentliga rum. Vårt mål är att kommuninvånare såväl som besökare ska känna att de vill vara här. Vi vill att dessa ytor ska vara självklara val för rekreation och naturupplevelser.

Person
Parkansvarig Mikael Arvidsson 0520-49 76 36
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

I kommunen finns såväl slättbygd som berg- och slussområden. Göta älv ger en mäktig naturupplevelse och har alltid varit betydelsefull för olika verksamheter.

Förutom våra parker ansvarar parkkontoret även för lekplatser, naturparkskötsel, skolskogar, hundrastplatser, födelseträdsplantering, trädfällning och begravningsplatser för smådjur.

Senast granskad 2018-03-01 av Yvonne Ström