Plantering med Pippi-tema

Planteringar

Planteringarna är viktiga för Trollhättan. De ger glädje under hela året. Särskilt mycket glädje skänker planteringarna under vår och sommar då färgprakten lyser från blomsterrabatterna. Förutom blomsterprakten planteras det även perenner, buskar och träd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varje år planterar stadens parkarbetare tusentals vår- och sommarblommor. De flesta säsongsplanteringarna sker i de centrala delarna av staden.

Minst lika viktigt som alla vackra säsongsblommor, är stadens övriga planteringar i form av perenner, buskar, träd med mera.

Förutom att blommande och grönskande planteringar är vackra att se på, så får de människor och djur att må bra. Växter bidrar med flera bra saker så som rening av luften, tar hand om en del av dagvattnet, ökar pollineringen samt minskar stress. De ger en mjukare och grönare stadsmiljö och ett bättre stadsklimat helt enkelt.

Skötsel av planteringar och blomsterarrangemang

Rätt skötsel är viktigt för både fleråriga planteringar och för säsongsplanteringar. För säsongsblommor är skötseln viktig för att de ska stå sig och vara fina hela säsongen. Detta innebär att de regelbundet måste vattnas, putsas och eventuellt gödslas. Putsning är viktigt dels för att alla sorter ska få den plats de behöver (att inte en sort tar över en annan), dels för att de inte ska blomma över och vissna ner för fort.

Trollhättans Stad använder i första hand Serviceförvaltningens parkpersonal för att ta hand om parker, planteringar med mera i Trollhättan. Under vissa perioder av året, till exempel för säsongsblommor som ofta kräver en mer intensiv skötsel, kan det vara nödvändigt att ta in externa företag och/eller sommarjobbare som kan stötta upp inom skötseln. Likväl som att vi värdesätter kompetensen på vår egen personal, lägger vi stor vikt på kompetens och erfarenhet när vi tar in externa företag.

 
Bilden är en närbild över två rosa blommor. På båda blommorna sitter det bin.

Kanalbankens perennplantering

Trollhättan har fått statligt bidrag till ett lokalt naturvårdsprojekt för att skapa bättre förutsättningar för biologisk mångfald och pollinering. Projektet bidrar bland annat till att uppfylla miljökvalitetsmålen ”God bebyggd miljö”,

Blomsterprogram

Varje år pryds Trollhättans rabatter och urnor av tusentals vår-, sommar- och höstblommor.

Bilden föreställer åtta personer som sitter på vitblå randiga picknickfiltar. Solen strålar och människorna ser väldigt glada ut. Flera av dom äter smörgåsar. I bakgrunden ser man en volleybollplan.

Parker

Parker är viktiga mötesplatser för växter, djur och människor. Här finns många viktiga sociala och ekologiska värden som gör dessa platser betydelsefulla i en växande stad.

Senast granskad 2021-12-30 av JOSÅKEBEN