Blomförsäljning på Drottningtorget i Trollhättan

Försäljning

Det här gäller för försäljning, torghandel och foodtrucks i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

City Trollhättan ansvarar för torghandel och marknader

På uppdrag av Trollhättans Stad ansvarar City Trollhättan för all torghandel och alla marknader på Drottningtorget, Kungsgatan, Strandgatan och Kanaltorget. 

Besök City Trollhättans hemsida för praktisk information och intresseanmälan. 

Fritt fram för föreningar, politiska partier och skolklasser

Ideella föreningar, politiska partier och skolklasser får stå på Drottningtorgets salutorgsdel eller utmed Kungsgatans gågata utan att betala för platsen. Man får använda en yta som är max 1,5 kvadratmeter. City Trollhättan ska dock alltid kontaktas så att de kan anvisa en lämplig plats och ge sitt tillstånd.

Andra aktiviteter och evenemang

Om du planerar för ett större evenemang eller sammankomst läs mer under Aktiviteter och evenemang.

Parkering, trafik och andra upplåtelser

Ärenden gällande parkering, trafik och beslut om övriga upplåtelser handläggs av Gatu- och parkkontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kontakt Samhällsbyggnadsförvaltningen

E-post: samhallsbyggnad@trollhattan.se
Telefon: 0520-49 67 77

City Trollhättan ansvarar för streetfood och foodtrucks

På uppdrag av Trollhättans Stad ansvarar City Trollhättan för streetfood och foodtrucks i Trollhättan. 

Besök City Trollhättans hemsida för praktisk information och intresseanmälan. 

All övrig försäljning kräver tillstånd från Polisen enligt ordningslagen.

Senast granskad 2020-04-29 av JOSÅKEBEN