Skyltar och affischer

Det här gäller för skyltning och affischering i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Tillåten affischering

Det är tillåtet att affischera på bland annat tavlor eller pelare som är avsedda för affischering. Det krävs heller inte något tillstånd för en näringsidkare att få sätta upp annonser eller annan information som avser näringsidkarens egen rörelse så länge informationen sätts upp på den byggnad i vilken rörelsen finns.

Affischering och information som kräver tillstånd

Övrig affischering, annonsering eller liknande anslag får inte sättas upp på husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. För denna typ av affischering eller annonsering liksom för att få ställa ut så kallade gatupratare eller beach-flaggor (flying banners) utanför verksamheters lokaler krävs det tillstånd från polismyndigheten.

Information, reklam, propaganda eller andra budskap, som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd från polismyndigheten.

Evenemangskalender

I Visit Trollhättans Vänersborg evenemangskalender kan du marknadsföra ditt evenemang. Evenemang som skickas in till Visit före den 15:e i varje månad kommer med i TTELA:s kalendarium. I första hand marknadsförs medlemsföretag, men undantag kan göras beroende på typ av evenemang. Som medlem i Visit kan du själv ladda upp ditt evenemang på deras hemsida, i övriga fall kontaktas info@visittv.se
Policy för evenemang Visit Trollhättan Vänersborg 

Senast granskad 2022-03-21 av YVOSTR