Styrdokument för Centrumplanering

Syftet med centrumplaneringen är att få folk att komma till centrum, trivas i centrum samt uppleva trygghet i centrum. Den geografiska avgränsningen för centrumplaneringen är Kanalen, Garvaregatan, Drottninggatan, Trollgatan med koppling till Spikön samt Maria Alberts park.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19

Målet är att kommunfullmäktige ska anta ett styrdokument som ska utgöra underlag för arbete med detaljplaner och genomförande av angelägna projekt i centrum.

Karta över centrala staden som visar utvecklingsområden och målpunkter.

Sammanfattningsvis pekar förslaget till styrdokument ut ett antal prioriterade utvecklingsområden i centrum som kan fungera som målpunkter mellan olika stråk; kv. Minerva, kv. Diana, kv. Oden, Folkets hus, kanalstranden samt Drottningtorget. Dessutom redovisas ett antal principer och målsättningar för hur Trollhättans stad skall arbeta med olika delfrågor i centrum, ex. trafikfrågor och stadens offentliga rum.

Ta del av planförslaget . Här intill finns möjlighet att ladda hem handlingen i pdf-format. För att kunna läsa pdf-filer krävs programmet Acrobat Reader.

Relaterad information

Styrdokument för Centrumplanering

Senast granskad 2020-07-09 av JOADEBLA