Strategi, bredband

Kommunstyrelsen antog den 13 mars 2013 en strategi för utbyggnad av bredband. Strategin innehåller beskrivning av dagsläget avseende täckning, underlag etc samt Trollhättans Stads målsättningar för att fler boende ska kunna tillgodogöra sig fiberanslutning.

Person
Samhällsplanerare Frida Fredriksson 0520-49 51 58
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Strategin inriktar sig främst på landsbygden där det inte är lönsamt för bredbandsleverantörerna att bygga ut. Därför finns offentligt stöd i olika former för att minska kostnaderna för hushåll på landsbygd som vill ansluta sig.

Trollhättans Stads planerar enligt strategin att, under vissa förutsättningar, låta bygga en stamledning för fiber från Upphärad mot Lagmansered dit det idag är långt till närmaste fiberanslutning.

I övriga delar av kommunens landsbygd finns fibernät redan utbyggt, bland annat av Trollhättan Energi AB så att de boende inte har lika långt till närmaste anslutningspunkt. Trollhättans Stad informera och lotsa boende så att kunskap och intresse ökar för att bilda föreningar och bygga ut fibernätet.

Länk till Bredbandsstrategin

Senast granskad 2015-12-22 av Katarina Loodh