Servicestrategi för Landsbygd och småtätorter

Servicestrategin ska utgöra en grund för Trollhättans Stads arbete med insatser och åtgärder som rör landsbygden och småtätorterna.

Person
Samhällsplanerare Frida Fredriksson 0520-49 51 58
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Nämnderna och de kommunala bolagen fick kommunstyrelsens uppdrag att efterleva strategin, som ska följas upp ca fyra år efter antagandet. Den godkändes av kommunstyrelsen den 16 februari 2011.

Senast granskad 2017-01-18 av Joakim de Blanche