Servicestrategi för Landsbygd och småtätorter

Servicestrategin ska utgöra en grund för Trollhättans Stads arbete med insatser och åtgärder som rör landsbygden och småtätorterna.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nämnderna och de kommunala bolagen fick kommunstyrelsens uppdrag att efterleva strategin, som ska följas upp ca fyra år efter antagandet. Den godkändes av kommunstyrelsen den 16 februari 2011.

Senast granskad 2017-01-18 av JOADEBLA