Riktlinjer för förnyelsen av Kronogårdens centrala delar

Resulterat i denna rapport innehåller två inriktningar för förnyelsen av Kronogårdens centrala delar; en kortsiktig och en långsiktig inriktning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En av åtgärderna i ”Utveckling av Kronogården – en strategisk stadsdelsplan” (daterad 20 juni 2007) är ”4.3 Attraktiv och trygg stadsdel” med delåtgärden ”Förnyelse av Kronogårdens centrala delar”. Kommunstyrelsens förvaltning, Kontoret för Hållbart samhälle har ansvaret för denna åtgärd.

Rapporten redovisar även förslag till vilka som kan ansvara för och finansiera de olika åtgärderna enligt de båda inriktningarna.

Kommunstyrelsen godkände ”Riktlinjer för förnyelsen av Kronogårdens centrala delar” den 8 april 2009.

Senast granskad 2014-11-07 av JOADEBLA