Riktlinjer för den framtida användningen och åtgärder på Nohabjärnvägen

Denna rapport är resultatet av den utredning som gjorts om vad man kan göra med Nohabjärnvägen i framtiden.

Person
Kontorschef, Kontoret Hållbart samhälle Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Utredningen sträcker sig från Erik Carlssons rondell i söder till Magnus Åbergsgatan i norr och innehåller alternativa förslag till riktlinjer för den framtida användningen och åtgärder utmed Nohabjärnvägen.


Rapporten redogör även för vilka som ansvarar för de olika åtgärderna.

Kommunstyrelsen godkände ”Riktlinjer för den framtida användningen och åtgärder på Nohabjärnvägen” den 15 oktober 2008.

Riktlinjer för den framtida användningen och åtgärder på Nohabjärnvägen

Senast granskad 2019-02-14 av Joakim de Blanche