Inriktning avseende förnyelsen av Tingvalla verksamhetsområde

Förslag till inriktning av framtida förnyelse och markanvändning samt etappindelning för genomförande i Tingvallaområdet.

Person
Kontorschef, Kontoret Hållbart samhälle Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning
Senast granskad 2019-02-14 av Joakim de Blanche